I za současné situace se za dodržení všech hygienických opatření rozběhla na dopravním hřišti Riviéra celoroční dopravní soutěž Empík cyklista. Soutěž již po 18. organizuje Městská policie Brno pro žáky 4. ročníku brněnských základních škol. Cílem soutěže je seznámit žáky s pravidly silničního provozu se zaměřením na cyklisty. A proč právě čtvrťáky? V tomto ročníku dosáhnou žáci hranice 10 let, odkdy by již neměli jezdit na kole po chodníku, ale měli by se přesunout na silnici.

V prvním ze tří bloků se naši žáci seznámili s povinnou i doporučenou výbavou jízdního kola a se základními dopravními značkami. Jejich význam si pak ověřili přímo na dopravním hřišti. To si nejdříve prošli se strážníkem, který jim vysvětlil, jak se u jednotlivých značek a na různých křižovatkách chovat. A potom už natěšené děti nasedly na zapůjčená kola a koloběžky a vše si vyzkoušely v praxi.

Přejme dětem, ať letošní ročník proběhne, jak má, a ať se jim podaří závěrečné testy i jízdy, aby mohly získat „řidičák na kolo“ a případně i hodnotné ceny.

Mgr. Tereza Kučerová