Učitelé

Učitelé

Mgr. Zlatica Böhmerová

zlatica.bohmerova@zsmutenicka.cz

učitelka 2. stupně, konzultační hodiny: středa 7:15 - 7:45

Učitelé

PaedDr. Jiří Boudný

jiri.boudny@zsmutenicka.cz

učitel 2. stupně, výchovný poradce pro práci se žáky se SVP, konzultační hodiny: středa 14:30 - 15:15

Učitelé

Mgr. Drahomíra Burýšková

drahomira.buryskova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka II. B

Učitelé

Mgr. Zdenka Čechová

zdenka.cechova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, konzultační hodiny: po domluvě

Učitelé

Mgr. Ludmila Dofková

ludmila.dofkova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka V. B

Učitelé

Lucie Eliášová

lucie.eliasova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka IV. B

Učitelé

Mgr. Vít Gajdoš

vit.gajdos@zsmutenicka.cz

učitel 2. stupně, konzultační hodiny: středa 11:00 - 11:30

Učitelé

Ing. Kateřina Gojová

katerina.gojova@zsmutenicka.cz

učitelka 2. stupně, třídní učitelka VI. A

Učitelé

Mgr. Zdeňka Josková

zdenka.joskova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka II. C

Učitelé

Mgr. Jana Kinc Witkovská

jana.witkovska@zsmutenicka.cz

učitelka 2. stupně, třídní učitelka IX. B

Učitelé

Mgr. Kristýna Kolaciová

kristyna.kolaciova@zsmutenicka.cz

učitelka 2. stupně, třídní učitelka VI. B

Učitelé

Mgr. Marcela Kolísková

marcela.koliskova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, školní metodik prevence, třídní učitelka I. A

Učitelé

Mgr. Gabriela Kostková

gabriela.kostkova@zsmutenicka.cz

učitelka 2. stupně, třídní učitelka IX. A

Učitelé

Mgr. Libuše Kroupová

libuse.kroupova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka 0. A

Učitelé

Mgr. Markéta Kubátová

marketa.kubatova@zsmutenicka.cz

učitelka 2. stupně, třídní učitelka VII. A

Učitelé

Mgr. Tereza Kučerová

tereza.kucerova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka III. A

Učitelé

PhDr. Marcela Kuchyňková

marcela.kuchynkova@zsmutenicka.cz

učitelka 2. stupně, třídní učitelka VIII. A

Učitelé

Mgr. Ivana Jakabová

ivana.jakabova@zsmutenicka.cz

učitelka 2. stupně

Učitelé

Mgr. Michaela Machová

michaela.machova@zsmutenicka.cz

učitelka 2. stupně, konzultační hodiny: úterý 10:00 - 10:30

Učitelé

Mgr. Stanislava Matušinová

stanislava.matusinova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka V. A

Učitelé

Mgr. Kristýna Odvárková

kristyna.odvarkova@zsmutenicka.cz

učitelka 2. stupně, konzultační hodiny: úterý 7:15 - 7:45

Učitelé

Mgr. Vilém Ožana

vilem.ozana@zsmutenicka.cz

učitel 1. stupně, třídní učitel V. C

Učitelé

Mgr. Zuzana Poláková

zuzana.polakova@zsmutenicka.cz

učitelka 2. stupně, konzultační hodiny: úterý 12:50 - 13:20

Učitelé

Mgr. Dana Vrábová

dana.vrabova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka II. A

Učitelé

Mgr. Jana Řiháková

jana.rihakova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka III. C

Učitelé

Mgr. Iveta Smejkalová

iveta.smejkalova@zsmutenicka.cz

učitelka 2. stupně, třídní učitelka VIII. B

Učitelé

Mgr. Ivana Šíblová

ivana.siblova@zsmutenicka.cz

učitelka 2. stupně, předsedkyně komise humanitních předmětů, třídní učitelka VII. B

Učitelé

Mgr. Lenka Vovsová

lenka.vovsova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka IV. A

Učitelé

Mgr. Edita Záhořáková

edita.zahorakova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka I. B

Učitelé

Mgr. Michaela Žďárská

michaela.zdarska@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka III. B