Vedení školy

Vedení školy

PaedDr. Ilona Sokolová

info@zsmutenicka.cz

ředitelka školy

Vedení školy

Mgr. Zdenka Čechová

cechova@zsmutenicka.cz

statutární zástupkyně ředitelky školy, zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň a ŠD

Vedení školy

Mgr. Helena Prášková

praskova@zsmutenicka.cz

zástupce ředitelky školy pro 2. stupeň, výchovný poradce

Vedení školy

Naděžda Niziolová

niziolova@zsmutenicka.cz

vedoucí vychovatelka ŠD

Vedení školy

Jana Dvořáková

dvorakova@zsmutenicka.cz

vedoucí školní kuchyně

Vedení školy

Eva Slezáková

slezakova@zsmutenicka.cz

účetní a finanční referentka

Vedení školy

Kateřina Hnátovičová

hnatovicova@zsmutenicka.cz

sekretariát školy, ekonomka školy

Vedení školy

Roman Trčka

trcka@zsmutenicka.cz

školník