Vychovatelky

Vychovatelky

Hana Blažková

hana.blazkova@zsmutenicka.cz

vedoucí vychovatelka ŠD

Vychovatelky

Dagmar Fleková

dagmar.flekova@zsmutenicka.cz

vychovatelka ŠD

Vychovatelky

Bc. Nikola Killerová

nikola.killerova@zsmutenicka.cz

vychovatelka ŠD

Vychovatelky

Bc. Pavlína Klašková

pavlina.klaskova@zsmutenicka.cz

vychovatelka ŠD

Vychovatelky

Mgr. Lenka Kohnová

lenka.kohnova@zsmutenicka.cz

vychovatelka ŠD

Vychovatelky

Bc. Tatiana Šariská

tatiana.sariska@zsmutenicka.cz

vychovatelka ŠD

Vychovatelky

Mgr. Zuzana Porubčanová

zuzana.porubcanova@zsmutenicka.cz

vychovatelka ŠD

Vychovatelky

Bc. Martin Zrotál

martin.zrotal@zsmutenicka.cz

vychovatel ŠD