Otevřené kroužky pro žáky na školní rok 2023/2024

V letošním školním roce jsme otevřeli následující kroužky:

Název kroužku 

Věková skupina 

Den 

Čas  

Vyučující 

Kroužek 3D tisku

6. -9. ročník

Úterý

14:45 – 15:45

Mgr. Daňhel, Dis

Čtenářský kroužek

2. – 3. ročník 

Středa

13.00 – 14.00 

Mgr. Záhořáková

Flétnička I – začátečníci 

1. – 5. ročník 

Středa 

14.00-15.00 

Mgr. Josková 

Flétnička II. – pokročilí 

1. – 5. ročník 

Pondělí

15.00-16.00  

Mgr. Josková 

Keramika 

1. – 9. ročník 

Středa 

15.30 – 17.00 

Fleková

Mažoretky a roztleskávačky „Přípravka“ 

0. – 2. ročník 

Středa 

16.30 – 17.30 

Mgr. Rozumková 

Mažoretky a roztleskávačky „Kikinky“ 

4. – 5. ročník 

Středa 

15.30 – 16.30 

Mgr. Rozumková 

Mažoretky a roztleskávačky „Mini –Kikinky“ 

2. – 3. ročník 

Středa 

16.30 – 17.30 

Hana Blažková  

Mažoretky a roztleskávačky „Kiki“ 

6. – 9. ročník 

Středa 

15.30 – 16.30 

Hana Blažková  

Sboreček 

1. -3. ročník 

Čtvrtek 

13.00-14.00 

Mgr. Josková 

Malý cestovatel 

2. – 3. ročník 

Úterý

13.30 – 14.30 

Mgr. Vovsová

Sportík

3. – 5. ročník 

Úterý 

12.40 – 13.40 

Mgr. Kučerová 

Pěvecký sbor

4. – 9. ročník 

Čtvrtek  

14.00 – 15.00 

Mgr. Poláková

Příprava na přijímací zk. SŠ z matematiky 

9. ročník 

Středa/čtvrtek

 

14.00-15.00 

 

Ing. Blahová 

Upozornění: 

Cena kroužku při 12 žácích od 2.10.2023 do 31.12.2023 je 800,- Kč 

Cena kroužku při 12 žácích od 3.1.2024 do 31.5.2024 je 1200,- Kč 

Kroužky budou otevřeny na základě zájmu žáků!

 Zahájení činnosti 2.10.2023