Otevřené kroužky pro žáky na školní rok 2021/2022

ZŠ, Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace

Otevřené zájmové kroužky pro žáky –  školní rok 2021-2022

 

Název kroužku Věková skupina Den Čas Vyučující
Dramatická výchova 2. – 6. ročník Čtvrtek 12.50 – 13.50 Mgr. Jaromír Špaček
Flétnička 1. – 3. ročník Úterý 12.50-13.50 Mgr. Zdeňka Josková
Keramika 1. – 9. ročník Středa 15.30 – 17.00 Dagmar Fleková
Mažoretky a roztleskávačky „Přípravka“ 0. – 2. ročník Středa 16.30 – 17.30 Hana Blažková
Mažoretky a roztleskávačky „Kikinky“ 4. – 5. ročník Středa 15.30– 16.30 Hana Blažková
Mažoretky a roztleskávačky  „Mini –Kikinky“ 2. – 3. ročník Středa 16.30 – 17.30 Mgr. Kristina Blažková
Mažoretky a roztleskávačky „Kiki“ 6. – 9. ročník Středa 15.30-16.30 Mgr. Kristina Blažková
Malý cestovatel 2. – 3. ročník Čtvrtek 13.45 – 14.45 Mgr. Lenka Vovsová
Sportovní kroužek 1. – 3. ročník Pátek 13.25 – 14.25 Mgr. Magda Střelská

Upozornění:

Kroužky jsou otevřeny na základě zájmu žáků!

Zahájení činnosti 1. 10. 2021