Zápis do 1. tříd

Základní škola Mutěnická 23 zve na ZÁPIS ŽÁKŮ do 1. tříd, který
se koná 17. 4. – 19. 4. 2018 vždy od 15:00 do 18:00

Vážení rodiče, uvažujete o výběru školy pro svého nastávajícího prvňáčka? Pokud se rozhodnete pro Základní školu Mutěnická 23, bude nám ctí a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Na naší škole pracují zkušení a kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci, kteří mají vlídný a vstřícný přístup k dětem. Prostředí školy je plně modernizované, s bezbariérovým přístupem, budova je vybavena novým nábytkem tak, aby se zde dětem líbilo. Ve třídách jsou nově nainstalované interaktivní tabule a počítače pro efektivnější a různorodější vyučování. Pro starší žáky jsou tu pro výuku k dispozici vybavené laboratoře. Žáci se již od první třídy učí hravou formou anglický jazyk. Každý rok praktikujeme školu v přírodě, v rámci níž mají děti i výuku plavání. Od září máme pro děti s odloženou školní docházkou otevřenou přípravnou třídu. Pro předškoláky zde funguje kroužek Edukativní skupinky, který slouží k přípravě dětí na školní docházku. Nabízíme také široký výběr zájmových kroužků, ze kterých si vybere každý. Děti tak mohou svůj volný čas trávit přímo v budově školy například tancem, sportem, zpěvem, prací v keramické dílně nebo s počítačem či výukou anglického jazyka. Pro vaše děti je k dispozici školní družina, která je v provozu od 6:30 do 17:00.

Školní jídelna nabízí zdravou a chutnou stravu ve formě obědů i svačinek. Žáci mohou také využívat automat na mléčné výrobky.

Všichni pracovníci školy jsou připraveni plně se věnovat vašim dětem.

Na základě novely Školského zákona rozhodl MMB o elektronickém zápisu žáků do 1. tříd na všech školách v městě Brně.

Pro zdárný průběh zápisu Vašeho dítěte na naši školu, uvádíme následující postup:

1. Na webových stránkách http://zapisdozs.brno.cz rodiče vyplní žádost k přijímacímu řízení, na které bude vygenerován kód dítěte, pod kterým bude zapisováno. S touto žádostí se dostavíte k zápisu na naši školu. Termín, od kterého bude možné žádost stáhnout, bude upřesněn dle pokynů OŠMT Brno

Rodičům, kteří nemají přístup k internetu, nabízíme pomoc při sepsání a vytištění žádosti

dne 3. dubna 2018 od 15:00 do 17:00 hodin.

2.  Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012. a dětí s odkladem povinné školní docházky. S sebou přineste vyplněnou žádost k přijímacímu řízení, rodný list dítěte a kartu zdravotní pojišťovny dítěte.

3.  Rodiče dětí, kteří budou žádat o odklad školní docházky svého dítěte, musí s sebou přinést doporučení k odkladu od odborného lékaře nebo klinického psychologa a příslušného školského poradenského zařízení nebo speciální pedagogického centra.

4. Výsledek zápisu – rozhodnutí o přijetí – bude zveřejněno na webových stránkách  http://zapisdozs.brno.cz a webových stránkách školy zsmutenicka.cz.

5. Předání rozhodnutí o přijetí se uskuteční dne 9. května 2018 od 15:00 do 17:00 hodin.

Těšíme se na Vás.