Vybraní žáci z 8. a 9. ročníků naší školy se zúčastnili atletických závodů, které pořádalo Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka na Botanické ulici v Brně.

Žáci si tak mohli porovnat své výkony s žáky jiných škol.

Soutěžilo se v těchto disciplínách: běh 50 m, překážkový běh 50 m, skok daleký, skok vysoký a hod medicinbalem.

Někteří žáci tak měli možnost vyzkoušet si tyto disciplíny poprvé.

Mezi konkurencí se ale vůbec neztratili, naopak někteří zaznamenali velký úspěch.

Mezi ty úspěšné se zařadila Petra Střelská z 9. A, která získala hned tři bronzová umístění a to v běhu na 50 metrů, skoku dalekém a skoku vysokém, dále Fabian Němec z 9. A v běhu na 50 metrů stříbrné umístění a také Miroslav Koukal z 9. B v běhu na 50 metrů bronzové umístění a v překážkovém běhu na 50 metrů stříbrné umístění.

Všem umístěným gratulujeme a ostatním závodníkům děkujeme, že statečně bojovali.

Mgr. Vít Gajdoš