Žákovský parlament (ŽP)

„Demokracie, to je záležitost výchovy.“ —  Jan Masaryk český politik 1886 – 1948
Co je Žákovský parlament?

Žákovský parlament vytváří prostor pro participaci žáků na chodu školy. Dává příležitost žákům vyjádřit se ke všemu, co se týká jejich života ve škole.

Funkce Žákovského parlamentu.

Členové žákovského parlamentu mají možnost realizovat své vlastní projekty vedoucí ke zlepšení klimatu školy. Komunikovat s vedením školy a učiteli. Navrhovat podněty a připomínky z třídních kolektivů a informovat žáky o dění ve škole. Pomáhat v řešení problémů žáků. Učí žáky znát svá práva a povinnosti. Učí žáky odpovědnosti za svou práci a výsledky. Sbližuje žáky napříč ročníky.

Kdo je správným „parlamenťákem“?

Ten, kdo je ochotný věnovat svůj čas ve prospěch školy a pracovat nad rámec svých školních povinností. Ten, kdo má, nebo je ochoten rozvíjet své komunikační dovednosti. Kdo se umí spolehnout sám na sebe a je samostatný. Dokáže poskytnout pomoc, zajímá se o dění kolem sebe a druhé lidi. Nebojí se diskutovat a hledat řešení problémů.

Žákovský parlament (ŽP)