Organizace školního roku

Na stránce jsou uvedeny všechny důležité termíny týkající se školního roku 2021/2022

 

Zahájení školního roku 2021/2022: středa 1. září 2021

Prázdniny

 • podzimní: středa 27. října a pátek 29. října 2021
 • vánoční: čtvrtek 23. prosince 2021 – neděle 2. ledna 2022 (vyučování bude zahájeno v pondělí 3. ledna 2022)
 • pololetní: pátek 4. února 2022
 • jarní: pondělí 7. března – neděle 13. března 2022
 • velikonoční: čtvrtek 14. dubna 2022
 • hlavní: od pátku 1. července do středy 31. srpna 2022

 

Třídní schůzky od 17:00

 • úterý 14. září 2021
 • úterý 2. listopadu 2021 (třídní schůzky/hovorové hodiny)
 • úterý 11. ledna 2022
 • úterý 29. března 2022 (třídní schůzky/hovorové hodiny)
 • úterý 31. května 2022
 • Třídním schůzkám předchází schůzka důvěrníků s vedením školy v 16:30 hod.

 

Pedagogická rada:

 • 1. čtvrtletí úterý 9. listopadu 2021
 • 1. pololetí úterý 18. ledna 2022
 • 3. čtvrtletí úterý 12. dubna 2022
 • 2. pololetí čtvrtek 21. června 2022

 

Informace o SŠ budou aktualizovány dle MŠMT:

Zápis žáků do prvních tříd: 1. dubna – 30. dubna 2022 (žádosti o odklad v době zápisu dítěte k povinné školní docházce §37, odst.1)

Vydávání vysvědčení za I. pololetí: pondělí 31. ledna 2021

Odevzdání přihlášek ke studiu na konzervatoře a obory s talentovou zkouškou: do  30. listopadu 2021

Odevzdání přihlášek ke studiu na střední  školy: do 1. března 2022

Přijímací zkoušky na konzervatoř: od  15. 1. 2022 do 31 .1. 2022

Přijímací zkoušky na obory vzdělávání s talentovou zkouškou: od  2. 1. 2022 do 15. 1. 2022

Přijímací zkoušky na obory vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou: od 2. 1. 2021 do 15. 2. 2021

Odevzdání přihlášek ke studiu na SŠ: do 1. března 2022

 

Přijímací zkoušky ke studiu na SŠ:    

  čtyřleté obory: 

 1. termín: 12. 4. 2022
 2. termín: 13. 4. 2022

   Šestileté a osmileté gymnázium:

 1. termín: 19. 4. 2022
 2. termín: 20. 4. 2022

  Náhradní termín:

 1. termín: 10. 5. 2022
 2. termín: 11. 5. 2022

Vydávání vysvědčení za II. pololetí: čtvrtek 30. června 2022

 

Státní svátky 

Den české státnosti: úterý 28. 9. 2021

Den vzniku samostatného českoslov. státu: čtvrtek 28. 10. 2021

Den boje za svobodu a demokracii: středa 17. 11. 2021

Den vítězství: neděle 8. 5. 2022

 

Ostatní svátky 

Velký pátek: pátek 15. 4.  2022

Velikonoční pondělí: pondělí  18. 4. 2022

Svátek práce: neděle 1. 5. 2022