Termínový kalendář pro školní rok 2023/2024

  Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2023  
 Třídní schůzky 1. tříd a PT: pondělí 4. září 2023 v 16:00 
 Třídní schůzky pro 2. – 6. ročník,  
 pro ostatní ročníky 2. stupně  
 dle zvážení: úterý 12. září 2023 
 Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023  
Hovorové hodiny: úterý 7. listopadu 2023 
 Pedagogická rada 1. čtvrtletí: úterý 14. listopadu 2023 
Odevzdání přihlášek ke studiu na střední školy a konzervatoře: 
obory vzdělávání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2023
přihlášky na SŠ do 1. března 2024
  (v případě změny v legislativě budou termíny aktualizované)  
Vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2023 – úterý 2. ledna 2024 vč.,  vyučování bude zahájeno ve středu 3. ledna 2024  
 Přijímací zkoušky ke studiu ve středních školách:
Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2024 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2024 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2024, tento obor vzdělání však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.
Třídní schůzky: úterý 9. ledna 2024 
 Pedagogická rada 1. pololetí: úterý 23. ledna 2024 
 Konec 1. pololetí  
 rozdávání vysvědčení: středa 31. ledna 2024  
 Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 2. únor 2024  
 Jarní prázdniny: pondělí 5. února –  pátek 9. února 2024   
Zápis dětí do 1. ročníků: 1. dubna – 30. dubna 2024 
  (žádosti o odklad v době zápisu dítěte k povinné školní docházce §37, odst.1) 
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. března 2024 
Hovorové hodiny / třídní schůzky: úterý 9. dubna 2024 
Pedagogická rada 3. čtvrtletí: úterý 16. dubna 2024 
Přijímací zkoušky ke studiu ve středních školách:  čtyřleté obory: 1. termín – 12. dubna 2024
    2. termín – 15. dubna 2024  
  Šestileté a osmileté gymnázium:  1. termín – 16. dubna 2024
    2. termín – 17. dubna 2024  
  Náhradní termín:   1. termín – 29. dubna 2024
    2. termín – 30. dubna 2024  
Třídní schůzky: úterý 4. června 2024 
 Pedagogická rada 2. pololetí: úterý 18. června 2024 
 Konec 2. pololetí  
 rozdávání vysvědčení: pátek 28. června 2024  
Hlavní prázdniny: od soboty 29. června do neděle 1. září 2024  
  školní rok 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024
Státní svátky: čtvrtek 28. 9. 2023 – Den české státnosti  
  pátek 17. 11. 2023 – Den boje za svobodu a demokracii  
  středa 8. 5. 2024 – Den vítězství  
 Ostatní svátky: pondělí 1. 4. 2024 – Velikonoční pondělí   
  pátek 29. 3. 2024 – Velký pátek  
  středa 1. 5. 2024 – Svátek práce
Provozní porady se budou konat vždy v úterý. Termíny budou upřesněny.  
Třídní schůzky se budou konat v 17.00 hodin.  
Předchází jim dle potřeby schůzka třídních důvěrníků s vedením školy v 16.30 hodin.