Přijímací řízení na SŠ

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2023/2024

 

PaedDr. Jiří Boudný, výchovný poradce pro kariérové poradenství

Telefon: 773 185 209

E-mail: jiri.boudny@zsmutenicka.cz

 

* Přihlášky podat řediteli SŠ do 1.3. 2023

* Lze podat dvě přihlášky

* Maturitní obory – jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky

* Jednotné přijímací zkoušky se konají 13. 4. a 14. 4. 2023 – čtyřleté obory

* Jednotné přijímací zkoušky se konají 17. 4. a 18. 4. 2023 – šestiletá a osmiletá gymnázia

* Školní přijímací zkoušky pro obory s maturitou – pracovní dny od 12. 4. do 28. 4. 2023

* Školní přijímací zkoušky pro ostatní obory vzdělávání – pracovní dny od 22. 4. do 30. 4. 2023

* Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek 10. 5. a 11. 5. 2023

* Omluva písemně do 3 dnů řediteli SŠ

* Kritéria přijímacího řízení zveřejní ředitel SŠ do 31. 1. 2023

* Vyhlášení dalších kol přijímacího řízení může vyhlásit ředitel SŠ k naplnění předpokládaného stavu žáků

* Odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dnů od dne oznámení rozhodnutí o přijetí na SŠ

* Podání odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů řediteli SŠ

* Podrobné informace v Atlasu školství 2023/2024 (www.atlasskolstvi.cz)

 

Několik rad pro žáky, kteří se chystají na přijímací zkoušky

 • Ověřte si, že víte, kde se zkouška koná, jak se na místo konání dostanete a co všechno máte ke zkoušce mít. Pokud škola výslovně neurčí jinak, neberte si knihy, slovníky, kalkulačky, zapnuté mobilní telefony a jiné nepotřebné věci.
 • Je dobré jít brzy spát, neboť učením na poslední chvíli se již nic nezachrání a je lepší být na zkoušku odpočinutý/á.
 • Ráno před zkouškou je třeba se dobře nasnídat a nezapomenout na oblíbený talisman.
 • Nezapomeňte doma pozvánku ke zkoušce, psací potřeby a další věci, které jsou uvedeny na pozvánce.
 • Je dobré si vzít oblečení, ve kterém se cítíte pohodlně, přezutí, svačinu a něco k pití.
 • Při zkoušce: Ničím se nerozptylujte a maximálně se soustřeďte.

 

 1. Pokud vám při zkoušce nebude něco jasné, neptejte se souseda, ale učitele- proto tam učitelé jsou. Komunikace se sousedem může být brána jako podvod. Neopisujte, spoléhejte jen na svou paměť a na svůj rozum.
 2. Nešiřte své vědomosti zbytečně po okolí – mohli byste na to doplatit.
 3. Důkladně si přečtěte zadání úkolů a otázek – pozor na chytáky a jazykové hříčky!
 4. Nejprve zodpovězte otázky, kterým rozumíte a na které znáte odpověď, těžké a nejasné si nechte na konec – bojujte hlavně s časem.
 5. Neodevzdávejte test před časovým limitem, pořádně si jej ještě pročtěte a zkontrolujte.

Více informací získáte na stránkách www.atlasskolstvi.cz Přihlášky a jejich vyplnění na základě podkladů od žáků tj. adresa školy, kód oboru, název oboru vyplní škola

 

Dokumenty k přijímacímu řízení

 

Přihláška: bude uveřejněna od 28. 11. 2018

Více informací získáte na stránkách: http://www.stredniskoly.cz/