Učitelé

Učitelé

Mgr. Petra Bartoňová

petra.bartonova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka II. A, konzultační hodiny: středa 7:15 – 7:45

Učitelé

Ing. Jitka Blahová

jitka.blahova@zsmutenicka.cz

učitelka 2. stupně, školní metodik prevence, konzultační hodiny: čtvrtek 12:00 - 12:30

Učitelé

Mgr. Zlatica Böhmerová

zlatica.bohmerova@zsmutenicka.cz

učitelka 2. stupně, konzultační hodiny: středa 7:00 - 7:30

Učitelé

PaedDr. Jiří Boudný

jiri.boudny@zsmutenicka.cz

učitel 2. stupně, výchovný poradce pro práci se žáky se SVP, konzultační hodiny: čtvrtek 14:00 - 14:30

Učitelé

Mgr. Nikola Bracková

nikola.brackova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka IV. B, konzultační hodiny: středa 7:15 - 7:45

Učitelé

Mgr. Drahomíra Burýšková

drahomira.buryskova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka I. B, konzultační hodiny: středa 7:00 - 7:30

Učitelé

Mgr. Denis Czech

denis.czech@zsmutenicka.cz

učitel 2. stupně, třídní učitel 6.B, konzultační hodiny: úterý 9:00 - 9:30

Učitelé

Mgr. Martin Daňhel, DiS.

martin.danhel@zsmutenicka.cz

učitel 2. stupně, , konzultační hodiny: čtvrtek 13:50 - 14:20

Učitelé

Mgr. Ludmila Dofková

ludmila.dofkova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka III. B, konzultační hodiny: čtvrtek 7:15 - 7:45

Učitelé

Mgr. Lucie Eliášová

lucie.eliasova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka V. B, konzultační hodiny: pondělí 11:00 - 11:30

Učitelé

Mgr. Ivona Charvátová

ivona.charvatova@zsmutenicka.cz

učitelka 2. stupně, konzultační hodiny: středa 14:10 - 14:40

Učitelé

Mgr. Zdeňka Josková

zdenka.joskova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka I. A, konzultační hodiny: úterý 7:00 - 7:30

Učitelé

Mgr. Kristýna Kolaciová

kristyna.kolaciova@zsmutenicka.cz

učitelka 2. stupně, třídní učitelka VII. B, konzultační hodiny: úterý 7:00 - 7:30

Učitelé

Mgr. Jitka Kubálková

jitka.kubalkova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka 0. A, konzultační hodiny: středa 7:00 - 7:30

Učitelé

Mgr. Tereza Kučerová

tereza.kucerova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka IV. A, konzultační hodiny: středa 7:15 - 7:45

Učitelé

PhDr. Marcela Kuchyňková

marcela.kuchynkova@zsmutenicka.cz

učitelka 2. stupně, třídní učitelka IX. A, konzultační hodiny: středa 11:00 - 11:30

Učitelé

Mgr. Michaela Machová

michaela.machova@zsmutenicka.cz

učitelka 2. stupně, třídní učitelka VI. A, konzultační hodiny: úterý 10:00 - 10:30

Učitelé

Mgr. Iva Muchová

iva.muchova@zsmutenicka.cz

učitelka 2. stupně, třídní učitelka VIII. A, konzultační hodiny: středa 10:00 - 10:30

Učitelé

Mgr. Vilém Ožana

vilem.ozana@zsmutenicka.cz

učitel 1. stupně, třídní učitel V. A, konzultační hodiny: úterý 7:30 - 8:00

Učitelé

Mgr. Natália Plesník Dvořáková, PhD.

natalia.dvorakova@zsmutenicka.cz

učitelka 2. stupně

Učitelé

Mgr. Zuzana Poláková

zuzana.polakova@zsmutenicka.cz

učitelka 2. stupně, konzultační hodiny: úterý 12:50 - 13:20

Učitelé

Mgr. Iveta Smejkalová

iveta.smejkalova@zsmutenicka.cz

učitelka 2. stupně, třídní učitelka IX. B, konzultační hodiny: úterý 7:15 - 7:45

Učitelé

Mgr. Ivana Šíblová

ivana.siblova@zsmutenicka.cz

učitelka 2. stupně, předsedkyně komise humanitních předmětů, třídní učitelka VIII. B, konzultační hodiny: pondělí 7:15 - 7:45

Učitelé

Mgr. Lenka Vovsová

lenka.vovsova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka III. C, konzultační hodiny: pondělí 13:15 - 13:45

Učitelé

Mgr. Dana Vrábová

dana.vrabova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka III. A, konzultační hodiny: středa 7:00 - 7:30

Učitelé

Mgr. Aleš Vybíral

ales.vybiral@zsmutenicka.cz

učitel 2. stupně, třídní učitel VII. A, konzultační hodiny: pondělí 7:10 - 7:40

Učitelé

Mgr. Edita Záhořáková

edita.zahorakova@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka II. B, konzultační hodiny: středa 7:15 - 7:45

Učitelé

Bc. Martin Zrotál

martin.zrotal@zsmutenicka.cz

učitel 1. stupně, třídní učitel IV. C, konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Učitelé

Mgr. Michaela Žďárská

michaela.zdarska@zsmutenicka.cz

učitelka 1. stupně, třídní učitelka I. C, konzultační hodiny: úterý 11:45 - 12:15