Vedení školy

Vedení školy

Mgr. Magda Střelská

magda.strelska@zsmutenicka.cz

ředitelka školy

Vedení školy

Mgr. Jaromír Špaček

jaromir.spacek@zsmutenicka.cz

statutární zástupce ředitelky školy, zástupce ředitelky školy pro 1. stupeň a ŠD

Vedení školy

Mgr. Jan Kořének

jan.korenek@zsmutenicka.cz

zástupce ředitelky školy pro 2. stupeň

Vedení školy

Hana Blažková

hana.blazkova@zsmutenicka.cz

vedoucí vychovatelka ŠD

Vedení školy

Jana Dvořáková

jana.dvorakova@zsmutenicka.cz

vedoucí školní kuchyně

Vedení školy

Eva Slezáková

eva.slezakova@zsmutenicka.cz

účetní a finanční referentka

Vedení školy

Kateřina Hnátovičová

katerina.hnatovicova@zsmutenicka.cz

sekretariát školy, ekonomka školy

Vedení školy

Roman Trčka

roman.trcka@zsmutenicka.cz

školník