Investiční

Investiční projekty (zdroje financování byly MF ČR, MŽP ČR, EU, JMK, MMB, MČ a škola):

 • V roce  2023 Rekonstrukce domovní předávací stanice -MMB, MČ
 • výměna oken a zateplení – ROP
 • zateplení střechy školy – ROP
 • rekonstrukce vyvařovny školy – MŽP ČR
 • bezbariérovost školy (výtah, nájezdová rampa, schodolez) – MF ČR
 • odpadové hospodářství – JMK
 • rekonstrukce elektrických rozvodů, vybavení IT technologiemi, kamery, ROP
 • vybavení dětského hracího hřiště – JMK
 • rekonstrukce vstupního schodiště před školou – JMK
 • nové podlahové krytiny v učebnách školy – MMB
 • venkovní víceúčelové hřiště, atletický ovál, volejbalová hřiště, doskočiště – MMB
 • dokončení rekonstrukcí sociálních zařízení – MMB + škola
 • nové podlahové krytiny v přízemí školy – MČ Brno Vinohrady
 • projektová dokumentace a částečná výměna vodovodních rozvodů – MČ Brno Vinohrady
 • rekonstrukce části sociálních zařízení – škola
 • rekonstrukce vstupu do školy, chodeb v přízemí a schodišť – škola
 • rekonstrukce šaten v tělovýchovném pavilonu – škola
 • pokrytí hlavní budovy školy WIFI – škol