Vyhlášení zápisu

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o jednotném zápisu dětí do prvních tříd pro školní rok 2024 – 2025.

Na našich webových stránkách www.zsmutenicka.cz budeme zveřejňovat bližší informace o organizaci zápisů k povinné školní docházce.

Kritéria pro přijetí dítěte k povinné školní docházce jsou uvedena na www.zsmutenicka.cz v záložce „Pro rodiče a žáky“, v sekci „Zápis“.

Spádové oblasti školy jsou zveřejněny na webových stránkách školy.

Zápis bude probíhat za přítomnosti dítěte a zákonného zástupce – od 17. do 18. dubna 2024, od 14.00 do 18.00 hodin (motivační pohovor s dítětem, příjem žádosti, plnění úkolů zábavnou formou).

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 a dětí s odkladem povinné školní docházky.

Pro školní rok 2024 – 2025 přijímáme 62 dětí.

Pro klidný průběh zápisu využijte rezervační systém na stránkách zápisu do škol –  https://zapisdozs.brno.cz

V případě, že bude rezervační systém naplněný, funguje ještě jedna třída pro děti bez registrace.