Edukativní skupinky

ZŠ Mutěnická 23, Vám nabízí  

ve školním roce 2022 – 2023, 

kroužek EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY pro předškoláky – II. pololetí 

Cílem náplně kroužku Edukativně stimulačních skupin je usnadnit budoucím prvňáčkům zahájení školní docházky. 

 Program se zaměřuje zejména na tyto oblasti rozvoje dítěte:  

  • řeč a paměť (správná výslovnost, slovní zásoba, porozumění mluvenému slovu) 
  • zrakové a sluchové vnímání (analýza a syntéza, diferenciace) 
  • grafomotorika (uvolňovací cviky ruky, správné držení tužky) 
  • matematické představy a prostorová orientace 
  • komunikativní a sociální kompetence 

Je vhodný především pro děti, které mají těžkosti v některých výše uvedených oblastech, nebo se u nich mohou projevit obtíže při učení v průběhu školní docházky. 

Aktivita bude probíhat hravou formou za účasti jednoho z rodičů (prarodičů) a bude sloužit jako námět pro rozvíjení znalostí a dovedností v jednotlivých oblastech posuzované školní zralosti dítěte při jeho zápisu do první třídy. 

Děti a rodiče budou mít možnost seznámit se s prostředím školy, školní prací, děti si procvičí všechny požadované dovednosti a znalosti související se školní zralostí. Rodiče budou moci srovnávat práci svého dítěte s prací ostatních dětí. 

To vše dětem usnadní nástup do 1. třídy a rodičům případné rozhodování, zda je jejich dítě zralé pro zahájení školní docházky. 

Výuka (10 lekcí) v období únor – duben 2023 bude probíhat ve středu v době od 15:30 do 16:30 hod. První lekce začne ve středu 15. 2. 2023 ve třídě 1. B, vyučující Mgr. Edita Záhořáková (edita.zahorakova@zsmutenicka.cz). 

Přihlášku najdete zde: přihláška do kroužku Edukativně stimulačních skupin