Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Ing. Jitka Blahová

jitka.blahova@zsmutenicka.cz

Školní metodik prevence, konzultační hodiny: čtvrtek 12:00 - 12:30 nebo dle domluvy

Školní poradenské pracoviště

PaedDr. Jiří Boudný

jiri.boudny@zsmutenicka.cz

Výchovný poradce pro žáky se SVP, výchovný poradce pro kariérové poradenství, vedoucí ŠPP, konzultační hodiny: čtvrtek 14:00 - 14:30 nebo dle do mluvy

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Eva Kosecová

eva.kosecova@zsmutenicka.cz

Školní psycholog, konzultační hodiny: dle domluvy

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Ivana Hradská

ivana.hradska@zsmutenicka.cz

Speciální pedagog, konzultační hodiny: pondělí 14:00 - 14:30 nebo dle domluvy