Školská rada

Na naší základní škole působí od roku 1997 ŠKOLSKÁ RADA.

Pravomoce školské rady:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Školská rada má 9 členů.

 

Seznam členů Školské rady

Seznam členů Školské rady při Základní škole Brno, Mutěnická 23.

Zástupci ze strany zřizovatele – MČ – Brno – Vinohrady (od 1.12. 2022)

 • David Čížek
 • Petr Pleva
 • Tomáš Pokorný

Z řad zákonných zástupců (od 2. 11. 2021)

 • Martina Kočí
 • Renata Česalová Polčíková (od 7.11.2023)
 • Aneta Pustinová

Z řad pedagogů (od 2. 11. 2021)

 • PaedDr. Jiří Boudný
 • Dagmar Fleková (od 4. 10. 2022)
 • Mgr. Edita Záhořáková (od 23.1.2024)

PaedDr. Jiří Boudný