Organizační schéma školy

Organizační schéma řízení školy platné od 1. 9. 2023

Organizační schéma školy

Personální obsazení vedení školy

Ředitelka – statutární orgán: Mgr. Magda Střelská

Zástupce ředitelky pro I. stupeň, statutární zástupce: Mgr. Jaromír Špaček

Zástupce ředitelky pro II. stupeň: Mgr. Jan Kořének

Sekretariát: Kateřina Hnátovičová

Ekonom: Eva Slezáková

Vedoucí školní kuchyně: Jana Dvořáková

Školník: Roman Trčka

Výchovný poradce pro žáky s SVP, kariérní poradenství: PaedDr.  Jiří Boudný

Vedoucí školní družiny: Hana Blažková

Vedoucí asistentů pedagoga: Bc. Sabina Holcmanová

Předsedkyně metodického sdružení 1. – 2. roč. + PT: Mgr. Zdeňka Josková

Předsedkyně metodického sdružení 3. – 5. roč.: Mgr. Tereza Kučerová

Předsedkyně předmětové komise pro exaktní předměty: Ing. Jitka Blahová

Předsedkyně předmětové komise pro humanitní předměty: Mgr. Iva Šíblová

Školní poradenské pracoviště: PaedDr. Jiří Boudný, Ing. Jitka Blahová, Mgr. Ivana Hradská, Mgr. Eva Kosecová