Třídy

 

0. A

třídní učitelka Mgr. Libuše Kroupová

konzultační hodiny: úterý 7:15 – 7:45, e-mail: libuse.kroupova@zsmutenicka.cz

I. A

třídní učitelka Mgr. Marcela Kolísková

konzultační hodiny: pátek 7:30 – 7:50, e-mail: marcela.koliskova@zsmutenicka.cz

I. B

třídní učitelka Mgr. Edita Záhořáková

konzultační hodiny: středa 7:15 – 7:45, e-mail: edita.zahorakova@zsmutenicka.cz

II. A

třídní učitelka Mgr. Kristina Rozumková

konzultační hodiny: středa 7:15 – 7:45, e-mail: kristina.rozumkova@zsmutenicka.cz

II. B

třídní učitelka Mgr. Drahomíra Burýšková

konzultační hodiny: středa 7:00 – 7:30, e-mail: drahomira.buryskova@zsmutenicka.cz

II. C

třídní učitelka Mgr. Zdeňka Josková

konzultační hodiny: úterý 7:00 – 7:30, e-mail: zdenka.joskova@zsmutenicka.cz

III. A

třídní učitelka Mgr. Tereza Kučerová

konzultační hodiny: úterý 7:15 – 7:45, e-mail: tereza.kucerova@zsmutenicka.cz

III. B

třídní učitelka Mgr. Michaela Žďárská

konzultační hodiny: úterý 7:20 – 7:50, e-mail: michaela.zdarska@zsmutenicka.cz

III. C

třídní učitelka Mgr. Jana Řiháková

konzultační hodiny: úterý 10:55 – 11:25, e-mail: jana.rihakova@zsmutenicka.cz

IV. A

třídní učitelka Mgr. Lenka Vovsová

konzultační hodiny: středa 7:20 – 7:50, e-mail: lenka.vovsova@zsmutenicka.cz

IV. B

třídní učitelka Lucie Eliášová

konzultační hodiny: pátek 7:15 – 7:45, e-mail: lucie.eliasova@zsmutenicka.cz

V. A

třídní učitelka Mgr. Dagmar Vágnerová

konzultační hodiny: pátek 7:15 – 7:45, e-mail: dagmar.vagnerova@zsmutenicka.cz

V. B

třídní učitelka Mgr. Ludmila Dofková

konzultační hodiny: úterý 7:15 – 7:45, e-mail: ludmila.dofkova@zsmutenicka.cz

V. C

třídní učitel Mgr. Vilém Ožana

konzultační hodiny: úterý 9:00 – 9:30, e-mail: vilem.ozana@zsmutenicka.cz

VI. A

třídní učitelka Ing. Kateřina Gojová

konzultační hodiny: úterý 7:15 – 7:45, e-mail: katerina.gojova@zsmutenicka.cz

VI. B

třídní učitelka Mgr. Kristýna Kolaciová

konzultační hodiny: čtvrtek 7:00 – 7:30, e-mail: kristyna.kolaciova@zsmutenicka.cz

VII. A

třídní učitelka Mgr. Markéta Kubátová

konzultační hodiny: pondělí 11:50 – 12:35, e-mail: marketa.kubatova@zsmutenicka.cz

VII. B

třídní učitelka Mgr. Ivana Šíblová

konzultační hodiny: pondělí 7:15 – 7:45, e-mail: ivana.siblova@zsmutenicka.cz

VIII. A

třídní učitelka PhDr. Marcela Kuchyňková

konzultační hodiny: středa 7:15 – 7:45, e-mail: marcela.kuchynkova@zsmutenicka.cz

VIII. B

třídní učitelka Mgr. Iveta Smejkalová

konzultační hodiny: úterý 7:15 – 7:45, e-mail: iveta.smejkalova@zsmutenicka.cz

IX. A

třídní učitelka Mgr. Gabriela Kostková

konzultační hodiny: čtvrtek 7:15 – 7:45, e-mail: gabriela.kostkova@zsmutenicka.cz

IX. B

třídní učitelka Mgr. Jana Kinc Witkovská

konzultační hodiny: úterý 10:55 – 11:40, e-mail: jana.witkovska@zsmutenicka.cz