0. A

třídní učitelka Mgr. Jitka Kubálková

Konzultační hodiny: středa 7:00 – 7:30, e-mail: jitka.kubalkova@zsmutenicka.cz

I. A

třídní učitelka Mgr. Zdeňka Josková

Konzultační hodiny: úterý 7:00 – 7:30, e-mail: zdenka.joskova@zsmutenicka.cz

I. B

třídní učitelka Mgr. Drahomíra Burýšková

Konzultační hodiny: středa 7:00 – 7:30, e-mail: edita.zahorakova@zsmutenicka.cz

I. C

třídní učitelka Mgr. Michaela Žďárská

Konzultační hodiny: úterý 11:45 – 12:15, e-mail: michaela.zdarska@zsmutenicka.cz

II. A

třídní učitelka Mgr. Petra Bartoňová

Konzultační hodiny: pátek 7:30 – 7:50, e-mail: petra.bartonova@zsmutenicka.cz

II. B

třídní učitelka Mgr. Edita Záhořáková

Konzultační hodiny: středa 7:15 – 7:45, e-mail: ediat.zahorakova@zsmutenicka.cz

III. A

třídní učitelka Mgr. Dana Vrábová

Konzultační hodiny: středa 7:00 – 7:30, e-mail: dana.vrabova@zsmutenicka.cz

III. B

třídní učitelka Mgr. Ludmila Dofková

Konzultační hodiny: čtvrtek 7:15 – 7:45, e-mail: ludmila.dofkova@zsmutenicka.cz

III. C

třídní učitelka Mgr. Lenka Vovsová

Konzultační hodiny: pondělí 13:15 – 13:45, e-mail: lenka.vovsova@zsmutenicka.cz

IV. A

třídní učitelka Mgr. Tereza Kučerová

Konzultační hodiny: středa 7:15 – 7:45, e-mail: tereza.kucerova@zsmutenicka.cz

IV. B

třídní učitelka Mgr. Nikola Bracková

Konzultační hodiny: středa 7:15 – 7:45, e-mail: nikola.brackova@zsmutenicka.cz

IV. C

třídní učitelka Bc. Martin Zrotál

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě, e-mail: martin.zrotal@zsmutenicka.cz

V. A

třídní učitel Mgr. Vilém Ožana

konzultační hodiny: úterý 7:30 – 8:00, e-mail: vilem.ozana@zsmutenicka.cz

V. B

třídní učitelka Mgr. Lucie Eliášová

Konzultační hodiny: 11:00 – 11:30, e-mail: lucie.eliasova@zsmutenicka.cz

VI. A

třídní učitelka Mgr. Michaela Machová

Konzultační hodiny: úterý 10:00 – 10:30, e-mail: michaela.machova@zsmutenicka.cz

VI. B

třídní učitelka Mgr. Denis Czech

Konzultační hodiny: úterý 9:00 – 9:30, e-mail: denis.czech@zsmutenicka.cz

VII. A

třídní učitel Mgr. Aleš Vybíral

Konzultační hodiny: pondělí 7:10 – 7:40, e-mail: ales.vybiral@zsmutenicka.cz

VII. B

třídní učitelka Mgr. Kristýna Kolaciová

Konzultační hodiny: úterý 7:00 – 7:30, e-mail: kristyna.kolaciova@zsmutenicka.cz

VIII. A

třídní učitelka Mgr. Iva Muchová

Konzultační hodiny: středa 10:00 – 10:30, e-mail: iva.muchova@zsmutenicka.cz

VIII. B

třídní učitelka Mgr. Ivana Šíblová

Konzultační hodiny: pondělí 7:15 – 7:45, e-mail: ivana.siblova@zsmutenicka.cz

IX. A

třídní učitelka PhDr. Marcela Kuchyňková

Konzultační hodiny: středa 11:00 – 11:30, e-mail: marcela.kuchynkova@zsmutenicka.cz

IX. B

třídní učitelka Mgr. Iveta Smejkalová

Konzultační hodiny: úterý 7:15 – 7:45, e-mail: iveta.smejkalova@zsmutenicka.cz