Školní družina

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Školní družina se řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění. Tato vyhláška je východiskem pro koncipování řádu školní družiny. 

Řád školní družiny je součástí školního řádu, který najdete na webu školy.

Vedením školní družiny je pověřena paní vychovatelka Hana Blažková (hana.blazkova@zsmutenicka.cz).

Školní družina zajišťuje zájmové vzdělávání pro děti přípravné třídy a žáky 1. – 5. tříd. Účastníci jsou rozděleni do 7 oddělení, která jsou umístěna v hernách a třídách v přízemí a 1. patře školy.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

je součástí Školního vzdělávacího programu školy   (ke stažení zde)

Školní družina