Zájmové kroužky ŠD

Zájmové kroužky školní družiny
rok  2021/2022

Pondělí 15.30 – 16.30 hodin
Stolní tenis 3. – 5. třída
p. vych. Šariská
Úterý 15.15 – 16.30 hodin
Dívčí klub
1. – 5. třída
p. vych. Blažková
Středa 15.30 – 16.30 hodin
Stolní tenis 1. – 2. třída
p. vych. Šariská
Čtvrtek 15.30 – 16.30 hodin
Deskovky 2. – 5. třída
p. vych. Zrotál

Zájmové kroužky začínají od října 2021.