Úplata za ŠD

Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině činí 240,- Kč měsíčně. Celková částka je rozdělena do dvou plateb:

září – prosinec 2023:                    4 x 240,- Kč        =               960,- Kč
leden – červen 2024:                    6 x 240,- Kč        =             1 440,- Kč

Splatnost první úplaty ve výši 960,- Kč je do 25.8.2023.
Splatnost druhé úplaty ve výši 1 440,- Kč je do 25.1.2024.

Číslo účtu:          1350153319/0800