Úplata za ŠD

Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2024/2024 činí 300,- Kč měsíčně. Celková částka je rozdělena do dvou plateb:

září – prosinec 2024:                    4 x 300,- Kč        =               1200,- Kč
leden – červen 2025:                    6 x 300,- Kč        =             1 800,- Kč

Splatnost první úplaty ve výši 1 200,- Kč je do 25.8.2024.
Splatnost druhé úplaty ve výši 1 800,- Kč je do 25.1.2025.

Číslo účtu:          1350153319/0800