Režim a vnitřní řád ŠD

Vnitřní řád školní družiny si můžete stáhnout zde: Vnitřní řád školní družny šk. rok 2022-2023 – ZŠ Mutěnická

 

Režim školní družiny

Provoz ŠD:

6.30 do 17.00 hod

  6.30 – 8.00   ranní družina
  7.45 – 8.45   ranní družina při děleném vyučování
11.40 – 14.00   oběd
  klidová odpočinková činnost podle konce vyučování jednotlivých tříd
       do 14.00   možné odchody dětí ze ŠD
14.00 – 15.00   pravidelná nebo příležitostná zájmová činnost, aktivní odpočinková činnost, převážně pobyt venku
(v této době si rodiče účastníky nevyzvedávají)
15.00 – 17.00   svačina
  spontánní aktivity
  příprava na vyučování
  zájmové kroužky školní družiny

 

Vyzvedávání účastníků:                          

Účastníci odchází samostatně, pro účastníky s doprovodem zákonný zástupce zvoní na videotelefon školní družiny.

 

Zpráva o výjimečném odchodu musí obsahovat:

  • datum
  • hodinu odchodu
  • odchod sám nebo v doprovodu
  • podpis rodičů

 

Příspěvek na neinvestiční náklady činí 240,- Kč měsíčně:                           

první platba (září – prosinec)       960,- Kč

druhá platba (leden – červen)   1 440,- Kč

 

Co s sebou:

  • deníček na zprávy od rodičů a pro rodiče týkající se školní družiny
  • průkazku na oběd nebo čip (placení a odhlašování obědů vyřizují rodiče)
  • oblečení na vycházku odpovídající ročnímu období v podepsané  tašce
  • Žáci, které zůstávají v ŠD po 15. hodině, si přinesou malou svačinu.

 

Kontakt na školní družinu:                        

S vychovatelkami je možné hovořit osobně ráno a po 15. hod.

Telefonní kontakt:

544 210 893 – škola

776 625 649 – školní družina

 

V Brně dne 1. 9. 2022

Mgr. Magda Střelská, ředitelka školy