Režim a vnitřní řád ŠD

Vnitřní řád školní družiny si můžete stáhnout zde: Vnitřní řád školní družny šk. rok 2022-2023 – ZŠ Mutěnická

 

Režim školní družiny

Provoz ŠD:

6.30 do 17.00 hod

Provoz: 6.30 – 17.00 h
6.30 – 8.00 h ranní družina
7.45 – 8.45 h ranní družina při děleném vyučování
11.40 – 14.00 h oběd
klidová odpočinková činnost podle konce vyučování  jednotlivých tříd
12.30 – 14.00 h možné odchody účastníků ze ŠD
14.00 – 15.00 h pravidelná nebo příležitostná zájmová činnost, aktivní odpočinková činnost, převážně pobyt venku, zájmové kroužky  /v této době si rodiče účastníky nevyzvedávají/
15.00 – 17.00 h svačina
spontánní aktivity
příprava na vyučování
zájmové kroužky školní družiny
Vyzvedávání účastníků: Účastníci odchází samostatně, pro účastníky s doprovodem zákonný zástupce zvoní na videotelefon školní družiny.
Zpráva o výjimečném odchodu (Žádost o uvolnění – samostatný odchod: formulář)
musí obsahovat: jméno a příjmení účastníka
datum + hodinu odchodu
odchod sám nebo v doprovodu
podpis zákonného zástupce
Příspěvek na neinvestiční náklady činí 240,-Kč měsíčně:
první platba (do 25.8.2023) září – prosinec
druhá platba (do konce ledna 2024) leden    –  červen
Co s sebou:
–        deníček na zprávy od rodičů a pro rodiče týkající se školní družiny
–        průkazku na oběd nebo čip /placení a odhlašování obědů vyřizují rodiče/
–        oblečení na vycházku odpovídající ročnímu období v podepsané tašce
Účastníci, kteří zůstávají v ŠD po 15. hodině, si přinesou malou svačinu.
Kontakt na školní družinu:
s vychovatelkami je možné hovořit osobně ráno a po 15. hodině .
Telefonní kontakt: 544 210 893 škola
776 625 649 školní družina
776 625 649 školní družina
Kontakt na školní družinu:
s vychovatelkami je možné hovořit osobně ráno a po 15. hodině .
Telefonní kontakt: 544 210 893 škola
776 625 649 školní družina

V Brně dne 1. 9. 2023

Mgr. Magda Střelská, ředitelka školy