Odchody a vyzvedávání účastníků

 • po vyučování
  Písemnou informaci (uvolnění) o odchodu předává vyučujícímu. Po ukončení vyučování odchází společně s vyučujícím do šatny, případně na oběd. Do školní družiny v tento den nepřichází.
 • po obědě
  Odchází na oběd společně s dětmi ze svého oddělení v doprovodu paní vychovatelky.
  Časy příchodů z obědu se liší podle počtu vyučovacích hodin (informaci předá p. vychovatelka daného oddělení).
samostatný odchod po obědě = bezprostředně po společném příchodu z obědu
samostatný odchod v době 12.30 h – 14.00 h = kdykoli v této době, avšak s přesně uvedeným časem odchodu na Žádosti o uvolnění (ke stažení zde)
odchod s doprovodem = kdykoli v době od 12.30 h do 14.00 h (v závislosti na ukončení vyučování)
 • v době mezi 14. a 15. hodinou nelze děti vyzvedávat – pobyt venku
 • po vycházce
  samostatný odchod v 15 hodin
 • 15:00 – 17.00 hodin
  samostatně – vždy s přesně uvedeným datem a časem odchodu na Žádosti o uvolnění (ke stažení zde)
  s doprovodem  – kdykoli v čase 15.00 – 17.00 h (oddělení spojována, věnujte prosím pozornost rozpisu
  zvonků)

Účastníci budou samostatně propouštěni ze školní družiny dle informací uvedených na přihlášce k zájmovému vzdělávání. Pouze v případě, že se bude odchod lišit od uvedeného v přihlášce, je třeba předložit p. vychovatelce řádně vyplněnou Žádost o uvolnění ze školní družiny.

Žádost o uvolnění – samostatný odchod   (ke stažení zde)