Instrukce k zápisu

Vážení rodiče, 

rádi bychom Vás informovali o jednotném zápisu dětí do prvních tříd pro školní rok 2024 – 2025. 

 

Zápis na naší škole proběhne od 17. do 18. dubna 2024 od 14 do 18 hodin. 

Pro školní rok 2024 – 2025 přijímáme 58 dětí do prvních tříd a 15 dětí do třídy přípravné. 

Kritéria pro přijetí dítěte k povinné školní docházce a vymezené spádové obvody jsou uvedeny na www.zsmutenicka.cz  v záložce „Pro rodiče a žáky“, v sekci „Zápis“. 

Kritéria pro zařazení dětí do přípravné třídy jsou uvedena na www.zsmutenicka.cz, v záložce „Pro rodiče a žáky“, v sekci „Přípravná třída“. 

 

Organizační pokyny k zápisu dítěte: 

 1. Vygenerování žádostí (k přijetí, k odkladu, k zařazení do přípravné třídy):
 • od 15. 3. 2024 na stránkách zapisdozs.brno.cz
 • osobně na Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3 v úřední dny v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin
 • případně ve škole po předchozí tel. domluvě 

 

2. Podání žádosti:

Preferovaný způsob podání žádosti: 

 • osobní podání za přítomnosti zákonného zástupce a dítěte, které se účastní motivačního rozhovoru s pedagogem v termínu zápisu. Využijte elektronickou registraci pro přesný čas zápisu na zapisdozs.brno.cz 

Další možnosti podání žádosti (ve výjimečných případech v termínu od 1. 4. 2024 do 30. 4. 2024): 

 • do datové schránky školy – ID datové schránky: y7wmjzp,  
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu info@zsmutenicka.cz 
 • poštou – v obálce označené „Zápis 2024 – 2025“ 

 

3. Potřebné náležitosti k žádostem: 

A. Žádáte-li o přijetí dítěte do 1. ročníku:

 • vygenerovaná žádost k přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce
 • rodný list dítěte 

 

B. Žádáte-li o odklad povinné školní docházky:

 • vygenerovaná žádost o odklad povinné školní docházky 
 • doporučení Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra k odkladu povinné školní docházky (v případě zájmu o zařazení do přípravné třídy i s doporučením k zařazení dítěte do přípravné třídy) 
 • doporučení ošetřujícího lékaře k odkladu povinné školní docházky  
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce 
 • rodný list dítěte 

 

C. Žádáte-li o zařazení dítěte do přípravné třídy:

a) pokud žádáte o odklad povinné školní docházky na naší škole: 

 • dokumenty viz bod B. 
 • vygenerovaná žádost k zařazení dítěte do přípravné třídy 

 

b) pokud jste požádali o odklad povinné školní docházky na jiné škole: 

 • rozhodnutí o odkladu ze školy, na které jste o odklad požádali
 • doporučení Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra k odkladu povinné školní docházky a k zařazení dítěte do přípravné třídy
 • vygenerovaná žádost k zařazení dítěte do přípravné třídy 
 • rodný list dítěte 
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce 

 

Veškeré materiály, které budou obsahovat osobní údaje a nebudou sloužit k založení do spisu žáka, budou po ukončení zápisu skartovány. 

Vedení školy