O našem parlamentě

Náš Žákovský parlament byl ustaven v roce 1997. Jeho činnost řídí koordinátor. Od ledna 2023 jsou koordinátory parlamentu Mgr. Iveta Smejkalová a Mgr. Michaela Žďárská. Žákovský parlament se skládá z volených zástupců 4. až 9. tříd. Zástupci jsou voleni svými třídami na dvouleté období. Každý ze zástupců se účastní veřejných zasedání, kde se probírají aktuální témata, týkající se života ve škole. Náměty k diskuzi sbírá žákovský parlament prostřednictvím svých spolužáků a učitelů. Těšíme se na všechny vážně myšlené podněty.

 

Volby do žákovského parlamentu | ZŠ Mutěnická (zsmutenicka.cz)

Erasmus+ | ZŠ Mutěnická (zsmutenicka.cz)

Československý den | ZŠ Mutěnická (zsmutenicka.cz)