O našem parlamentě

Náš Žákovský parlament byl ustaven v roce 1997. Jeho činnost řídí koordinátor. Od školního roku 2021/2022 je koordinátorem parlamentu pan učitel Boudný. Žákovský parlament se skládá z volených zástupců 4. až 9. tříd. Zástupci jsou voleni svými třídami na dvouleté období. Každý ze zástupců se účastní veřejných zasedání, kde se probírají aktuální témata, týkající se života ve škole. Náměty k diskuzi sbírá žákovský parlament prostřednictvím svých spolužáků, učitelů a emailová schránky: parlament@www.zsmutenicka.cz. Těšíme se na všechny vážně myšlené podněty.