Den ZeměVe druhé polovině dubna si děti ve školní družině připomněly trochu jiný svátek – Den Země.

Ve všech odděleních tvořily a malovaly přírodu, jak ji vidí na jaře, doplňovaly tematické pracovní listy, sely semínka. Nejvíce se věnovaly třídění odpadů. Sdělovaly ostatním svoje zkušenosti, na vycházkách Vinohrady určovaly, co do kterého kontejneru patří.

Na čtvrtek 22. dubna byly nachystány dvě stezky. Děti přípravné a 1. třídy společně s paní vychovatelkou plnily úkoly na školní zahradě, ostatní si vyzkoušeli své znalosti samostatně na připravených kartách na školním hřišti. Následující den proběhlo v jednotlivých odděleních vyhodnocení.

Fotografie zachycují ukázky některých aktivit.

vychovatelky ŠD