Naše škola se v květnu ve spolupráci s FN Brno zapojila do projektu týkajícího se EKG vyšetření dětí. Hlavním cílem celého projektu je zjistit, v jakém věku dochází k přirozenému nástupu rozdílů v srdeční činnosti u dívek a chlapců.

Vyšetření dětí může již v tomto v raném věku odhalit některé z možných poruch srdeční činnosti a zjistit vliv prodělané infekce COVID 19 na jejich autonomní systém. Celý projekt na škole probíhá pod vedením MUDr. Ireny Andršové, lékařky interní kardiologické kliniky FN Brno a odborné asistentky na LF Masarykovy Univerzity a lékařky MUDr. Báry Nekudové, to celé ve spolupráci s prof. Markem Malikem z prestižního zahraničního lékařského pracoviště Imperial College v Londýně.

Měření dětí probíhá v prostorách tělocvičny a trvá přibližně 120 minut. Po celou dobu vyšetření je nepřetržitě zaznamenáváno EKG prostřednictvím 10 nalepovacích elektrod na hrudníku. Záznam se provádí v klidu a poté při jednoduchých pohybových testech (leh, sed, stoj).

Účast dětí na projektu je zcela dobrovolná a rodičům je nabídnuta zdarma. V případě zjištění patologických hodnot během EKG záznamu budou rodiče osobně informováni a bude jim ze strany lékařů navrhnut další postup. V případě zájmu mohou rodiče u svých dětí nechat vyšetřit také hladinu protilátek proti infekci COVID 19. Závěrem výzkumu si rodiče mohou pořízený EKG záznam dítěte spolu s výsledky laboratorního vyšetření nechat zaslat na svůj email.

A jak to celé u nás v tělocvičně probíhá, můžete vidět na následujících fotkách:) Pojďme tiše společně nakouknout do tělocvičny…

Mgr. Lenka Vovsová