Začátek školního roku 2022/2023 

Vážení rodiče,

školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022.

Sraz žáků 2. – 9. tříd je před budovou školy.

V 7:40 – sraz žáků 2. – 5. tříd a přípravné třídy před budovou školy,

v 9:00 – sraz žáků 6. – 9. tříd před budovou školy.

Žáci odcházejí do svých tříd s třídními učiteli.

Slavnostní uvítání ve třídě je do 8.45 (2. stupeň 9.45). Po ukončení odchází žáci domů, nebo do školní družiny.

Do družiny mohou nastoupit pouze děti, které odevzdaly přihlášku do ŠD. Pokud do družiny nepůjdou, přinesou písemný souhlas rodičů se samostatným odchodem domů.

Informace pro rodiče žáků 1. tříd

V 7:55 – sraz žáků a rodičů 1. tříd před budovou školy. Při předávání žáka třídnímu učiteli prosím nahlaste, zda půjde žák již první den do školní družiny či nikoli (bez přihlášky nelze dítě 1.9. 2022 do družiny umístit).

Třídní učitelé odvedou děti s rodiči na slavnostní zahájení školního roku na školní zahradu (v případě deště do tělocvičny). Po uvítání bude program probíhat v kmenových třídách. Rodiče mohou žáky do třídy doprovodit.

Děti si donesou aktovku a přezůvky.

Předpokládaný konec vyučování v 8:45.

V 16:00 proběhne třídní schůzka přípravné třídy a tříd prvních. Účast na schůzce je nutná, vzhledem k množství informací (udělejte si čas alespoň 90 minut). Prosím neberte s sebou žádné děti.

Organizace 1. týdne školního roku 2022/2023 

1. třídy a přípravná třída: 2.9. – 6.9.2022 mají od 8:00 – 10:45 (třídnické hodiny), od 7.9.2022 je výuka dle rozvrhu!

2. 9. 2022

  1. – 5. ročník: 8:00 – 11:40
  2. – 9. ročník: 8:00 – 10:45

Třídní učitelé jsou ve svých třídách, probíhají třídnické práce.

Od 5. 9. 2022

Výuka probíhá dle rozvrhu bez odpoledního vyučování.

Výdej obědů pro nedružinové děti:

  1. stupeň: 11:40 – 12:30
  2. stupeň: 12:30 – 13:30

Vstup do jídelny je bočním vchodem.

Od 12. 9. 2022

Výuka probíhá dle rozvrhu v plném rozsahu.