V pondělí 27. 9. (branný den) třídy, které nejdou ráno do školy, ale začínají hned venku – má-li někdo svačinku, je potřeba si ji odhlásit.

 

V pátek 8. 10. (ředitelské volno) všichni strávníci, žáci i zaměstnanci jsou odhlášeni. Pokud někdo má zájem o oběd, musí si jej přihlásit. Tento den vydáváme stravu pro příchozí z venku jen do jídlonosičů.
V jídelně se stravují jen děti a zaměstnanci, kteří tu budou v družině nebo v práci.

 

Ve středu 27. 10. a v pátek 29. 10. (podzimní prázdniny), opět jsou všichni žáci i zaměstnanci odhlášeni. Pokud má zájem někdo o oběd, musí si jej přihlásit. Tyto prázdninové dny jsou s příplatkem.

 

V den ředitelského volna a o podzimních prázdninách nepřipravujeme svačinky. Výdej stravy je pouze
do 13:00 hodin.

Jana Dvořáková, vedoucí ŠJ