Přejeme všem dětem a rodičům pohodové prázdniny a děkujeme za spolupráci v tomto školním roce.