V první polovině června se žáci 3. a 4. tříd účastnili recitační soutěže. Nejdříve se konala třídní kola, ve kterých si všichni žáci vyzkoušeli, jaké to je stoupnout si před své spolužáky a recitovat jim naučenou báseň. Někteří žáci si to doslova užívali, ale jiní bojovali s trémou. Zároveň museli i hodnotit výkony svých spolužáků, když se podíleli na výběru těch nejlepších.

Tři nejlepší recitátoři z každé třídy postoupili do školního kola. Tam už své básně přednášeli před žáky všech pěti zúčastněných tříd a také před odbornou porotou složenou z paní učitelek. Všichni se toho zhostili výborně, takže rozhodování o vítězích nebylo vůbec jednoduché. Nakonec se vítězkou stala Izabela Samková ze 3.B se skvělou interpretací básně Strašidla. Na druhé příčce se umístili Terezie Matuchová a Petr Bílík ze 4.A a třetí místo obsadili Nela Šumberová ze 3.B a Petr Kostelecký ze 3.A. Domů si odnesli básnické sbírky významných českých básníků píšících pro děti, ve kterých mohou hledat inspiraci do dalšího ročníku. Poděkování a drobná odměna však patřila i všem ostatním nadějným recitátorům.

text: Tereza Kučerová

foto: Sabina Holcmanová