Podmínky stravování v týdnu od 25. do 29.10.2021:

* všichni žáci naší školy jsou automaticky odhlášeni,

* případní zájemci o oběd se musí speciálně přihlásit,

* výdej stravy pro žáky v družině probíhá v jídelně, pro žáky příchozí pouze do jídlonosiče,

* svačinky se připravovat nebudou,

* výdej stravy je zkrácen do 13:00 hodin,

* oběd v době ředitelského volna 25. + 26.10. za standartní cenu,

* oběd v době podzimních prázdnin 27. + 29.10. jde o oběd nedotovaný.

Cena nedotovaného oběda je:
I. kategorie 53,- Kč

II. kategorie 55,- Kč

III. kategorie 59,- Kč

 

Jana Dvořáková, vedoucí školní jídelny