Žáci 9. ročníků se i v letošním roce intenzivně připravovali na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Bohužel v tomto nelehkém období se připojovali distančně ze svých domovů. Teprve posledních 14 dní mohli ve skupinách navštěvovat přípravný kurz v budově školy.

V pátek 30. 4. 2021 si žáci z přípravného kurzu pak mohli nanečisto vyzkoušet přijímací test z matematiky. Nácvik simuloval situaci ostrých přijímacích testů, kdy musí na zadaných úkolech pracovat 85 minut, správně psát odpovědi do záznamových archů a především nesmí používat žádné pomůcky.

Pro žáky to byla skvělá průprava na den D, který je čeká již v příštím týdnu. Všem se přípravný kurz z matematiky a českého jazyka líbil.

Nyní již držme palce a přejme všem žákům, aby se vypořádali s obtížnými úkoly přijímacích testů a byli přijati ke studiu na své vysněné školy.

Mgr. Jana Witkovská, Mgr. Helena Bartoňková