Den před velikonočními prázdninami proběhl na Základní škole Mutěnická 23 projektový den pro žáky 2. stupně. Celý byl věnovaný svátkům, které právě nastávaly – tedy Velikonocům. Žáci v tento den nepracovali ve svých třídách, ale mohli si vybrat z velkého množství činností dle svých zájmů.

Ve tvořivých dílničkách si mohli ušít velikonoční dekoraci nebo ozdobit vajíčko provázkem či vlnou. Někteří pak měli zájem o výrobu postaviček z polystyrénového vajíčka dle své fantazie a nálady. Ve školní kuchyňce je zase čekala výroba perníčků, vaječné pomazánky a velikonočního jablečného cukroví. Mohli se protáhnout při tělocvičných soutěžích, inspirovaných samozřejmě velikonočními tradicemi, jako například překážkový běh s vajíčkem.  Mozek si pak procvičili při šifrovací hře Expedice Geomath. Cílem bylo nalézt poklad ukrytý na Velikonočním ostrově. K pokladu žáky dovedly šifry i zeměpisné souřadnice.

Nezapomnělo se ani na vzdělávání. Žáci se více dozvěděli o českých velikonočních tradicích, také o historickém pozadí velikonočních svátků a o způsobu slavení Velikonoc v anglicky mluvících zemích. Ovšem ani při těchto vzdělávacích aktivitách se rozhodně nenudili – vyzkoušeli si například dramatické postupy při zkoumání historie a výtvarného umění, zahráli malou scénku, zaposlouchali se do tónů muzikálu Jesus Christ Superstar a seznámili se i s některými dalšími díly, které vychází z pašijové tradice. S velkou radostí se vydali na lov vajíček a velikonočního zajíčka po vzoru anglických Velikonoc.

Nabídka byla tedy víc než lákavá, z časových důvodů si však každý účastník mohl vybrat pouze tři aktivity. Za účast pak dostal razítko na tematickou kartičku se svým jménem. Tato kartička s klíčenkou pak byla malou odměnou pro každého žáka. Vedle ní si odnesli však i své výrobky, vajíčka, a především zážitky z tohoto netradičního dne.

Celý projektový den se velmi vydařil, užili si ho nejen žáci, ale i pedagogové, kteří se všichni aktivně zapojili do jeho příprav i průběhu. Odměnou jim byly spokojené děti, které si po skončení vyučování s ostatními spolužáky vyměňovaly své zážitky z jednotlivých aktivit.

Marcela Kuchyňková

Více fotografií najdete na https://zsmutenicka-brno.rajce.idnes.cz/Projektovy_den_Velikonoce_2022/.