Třídní kola recitační soutěže proběhla v jednotlivých ročnících 2. stupně už v únoru. Žáci si vybrali básničky, které potom svým spolužákům zarecitovali. Nejlepší recitátoři byli nominování na postup do školního kola. Takže ti nejodvážnější přišli v pondělí 20. 5. do multimediální učebny, kde se konalo školní kolo. Všem recitátorům v obou kategoriích se podařilo podat opravdu velice dobré výkony, takže vybrat ty nejlepší nebylo vůbec jednoduché. V kategorii mladších žáků se nejlépe podařilo zarecitovat svoji básničku T. Vlašicové, N. Rousové ze 7. B a N. Černé ze 6. A,  v  kategorii starších žáků  P. Brožové a M. Radumilo z 8. B a D. Riedrovi ze třídy 8. A. Recitační soutěž zpestřili žáci 9. ročníků, kteří nám předvedli, co je to Slam poetry. Nejde o recitaci, jak ji známe z recitačních soutěží. Recitující se zaměřují na to, co sdělují, do hry přichází mimika, pohyb, rytmus i principy improvizace – prostě je důležité – stát se textem. Slam poetry našich deváťáků měla u posluchačů velký úspěch, takže možná příští rok na recitační soutěži o ní ještě uslyšíme.

Všem zúčastněným žákům děkujeme za jejich pěkné výkony.

 

Mgr. I. Šíblová

Recitační soutěž Recitační soutěž