Potěšilo nás, že jsme mohli letos obnovit i oblíbené spaní ve škole. Tentokrát bylo připraveno pro děti ze třetích tříd. Ty byly celý den jak na trní a už se nemohly dočkat, až se v podvečer opět vrátí do školy, netradičně však – se spacákem a polštářkem. Letos paní vychovatelky připravily celovečerní hru s několika etapami. Aby se děti mohly vypravit na strašidelnou stezku, musely si samy vymyslet své zaklínadlo, zapsat ho na svitek a ten potom vhodit do truhlice, kterou střežila čarodějnice. Pokud se jí zaklínadlo zamlouvalo, mohly děti pokračovat v cestě opuštěnou školou. Úkolem bylo najít a navštívit sedm otevřených místností, z nich si vzít úkoly a ty splnit. Za každý správně vyřešený úkol získal luštitel klíč. Jen všech sedm klíčů ho opravňovalo k otevření truhly s pokladem. Před usnutím jsme si ještě zahráli na detektivy a luštili záhadné černé historky. Ráno na nás čekala luxusní snídaně ve školní jídelně, kterou připravily paní kuchařky.

Hana Blažková, vedoucí vychovatelka ŠD