Ve středu 3.5. se čtyřčlenný tým vybraných žáků z 4. a 5. tříd zúčastnil Speciální olympiády na ZŠ Bosonožská. Děti soutěžily nejen ve čtení a dalších školních dovednostech, ale procvičily si i paměť, logické myšlení a schopnost spolupráce. Během celé akce panovala v našem týmu dobrá nálada, děti získaly nové zkušenosti a celé dopoledne si užily.  

Speciální olympiáda