Dne 2. listopadu žáci devátých tříd navštívili novou expozici Tichá hrdinství, kterou organizuje Institut paměti národa. Tématem byla především 50. léta.

Nejprve se ve workshopu seznámili s rokem 1948 a s některými zvláštnostmi komunistického režimu, jako byla cenzura, zabavování majetku, ale i dezinformacemi a s vládou jedné strany.

Pak následovala samotná expozice Tichá hrdinství. Na několika interaktivních stanovištích se seznámili s dobou těsně po válce a po nástupu komunistů k moci. Pak si prožili skutečný příběh, kterým provázel svým hlasem přímý pamětník této doby. Poznali život v pracovních táborech ze strany vězně, ale i ze strany mladé dívky, která v táboře pracovala a do jednoho z vězňů se zamilovala.

Expozice byla podána skutečně velmi moderně, pro orientaci a pohyb v příběhu se používaly tablety, QR kódy, dotykové obrazovky. Pomocí důmyslné audiovizuální techniky byli žáci přímo vtaženi do příběhů a dokázali tak lépe poznat tuto dobu.

Dle ohlasů žáků je tento způsob bavil a po skončení diskutovali o prožitých příbězích.