Vážení rodiče,

výsledky zápisu do 1. tříd najdete v sekci Předškoláci – odkaz zde.

Výsledky zařazení dětí do přípravné třídy v sekci Přípravná třída – odkaz zde.

Veškeré výsledky také naleznete vyvěšené u vstupu do budovy. Pro rozhodnutí o  přijetí, nepřijetí nebo o odkladu se můžete od pondělí 22. 5. dostavit na sekretariát školy a to vždy od 8 do 14 hodin.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků proběhne dne 21. června v 16 hodin v prostorách školy. Pro rodiče dětí v budoucí přípravné třídě budeme zasílat veškeré informace elektronicky.