V květnu navštívili šesťáci a sedmáci hudební workshopy v Besedním domě. Tentokrát se zúčastnili pořadů nazvaných „Orff-orchestr“ a „O pět set let nazpátek“.

Pod vedením lektorky brněnské filharmonie společně rozezněli rytmické a melodické nástroje (xylofony, metalofony, zvonky, ozvučné kameny a ozvučné trubky) a zopakovali si své znalosti o hudebních nástrojích nebo o fungování symfonického orchestru. A jako takový malý orchestr doprovodili vybrané skladby klasické hudby, rytmizovali, zpívali nebo tancovali voltu, starý renesanční tanec.

Děti měly možnost si vyzkoušet, jak je pro hráče v orchestru důležité soustředění a spolupráce, aby mohla zaznít hudba jako společné dílo všech zúčastněných.

                                                                                                                      Mgr. Zuzana Poláková

Žáci šestých a sedmých tříd na hudebním workshopu Žáci šestých a sedmých tříd na hudebním workshopu Žáci šestých a sedmých tříd na hudebním workshopu