Kritéria pro přijímání žáků k základnímu vzděláváni:  KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Organizace zápisu – Lex Ukrajina: Organizace zápisu – Lex Ukrajina

Oznámení o konání zvláštního zápisu šk.rok 2022_2023 – Lex Ukrajina: Oznámení o konání zvláštního zápisu šk.rok 2022_2023 – Lex Ukrajina

Žádost o přijetí dítěte k zákl. vzdělávání s hlavičkou: Žádost o přijetí dítěte k zákl. vzdělávání s hlavičkou