Zápis do 1. tříd školního roku 2021/2022 se bude konat v termínu od 1. do 16. dubna 2021,
bez přítomnosti dětí.

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a dětí s odkladem školní docházky.

Více informací zde