V úterý 9. 4. si žáci 6. B vyzkoušeli, co znamená být v záři divadelních světel. Celá třída se vydala do Střediska volného času Labyrint v Bohunicích. Zde pod vedením zkušených divadelníků a pedagogů dramatické výchovy procvičovali nejrůznější techniky, které jim měly později pomoci pochopit smysl role, kterou budou hrát. Cílem tohoto výukového programu bylo seznámit se s antickým divadlem a zkusit si zahrát známou pověst o králi Sysifovi.  I zpočátku ostýchavější žáci se v průběhu programu osmělili a v poslední části všichni předvedli svá zdařilá vystoupení. V závěrečné diskuzi sami rozhodovali o vině či nevině troufalého krále. Odnesli si tak nejen divadelní zkušenosti, ale také poučení o tom, že chybovat je lidské. Přesto by se však člověk měl ze svých chyb poučit, aby nedopadl jako nešťastný Sysifos.

Mgr. Ludmila Chuchelová

 

Antické divadlo