Již tradičně se v posledním červnovém týdnu na naší škole koná atletický víceboj, který pro své žáky organizují učitelé 1. stupně za vydatné pomoci žáků 8.B. Letošního ročníku se účastnilo 164 dětí od 1. do 5. třídy a jednu disciplínu si vyzkoušeli i žáci přípravné třídy. Všichni závodníci se snažili o co nejlepší výkon v běhu na 50 metrů, skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem a vytrvalostním běhu, na stupně vítězů však vystoupili jen tři nelepší z každé kategorie. Poděkování a potlesk však patří všem.

text: Mgr. Tereza Kučerová

foto: Milana Radumilo