V pátek 14. prosince se žáci devátého ročníku vydali spolu se svými učiteli do sídla židovské obce v Brně. Cílem této návštěvy byla krátká prezentace na téma holokaust, workshop a následná beseda s pamětníkem. A právě setkání s panem Ing. Pavlem Friedem bylo největším zážitkem a poznáním.            Pan Fried přežil jako chlapec koncentrační tábor v Terezíně. Díky své energii a svému charisma dokázal našim žákům barvitě vylíčit, s čím vším se museli Židé během druhé světové války potýkat. Snad mnohým z posluchačů i předal myšlenku, jak je důležité přemýšlet o důsledcích našich činů a lidské toleranci.

Židovské obci děkujeme za zprostředkování setkání a panu Friedovi za nezapomenutelný zážitek                     a přejeme hodně zdraví a optimismu do dalších let.

Mgr. Ludmila Chuchelová