V rámci různých předmětů se žáci seznamují se základy první pomoci, získávají informace o složkách záchranného systému, procvičují svoji fyzickou zdatnost, pracují s mapou. Toto všechno a mnoho dalších věcí si mohli vyzkoušet během branného dne, který se na naší škole konal v úterý 25. dubna. Tyto akce pro školy pořádá odbor komunikace Ministerstva obrany ČR v součinnosti s jednotlivými organizačními celky resortu – v našem případě s Krajským vojenským velitelstvím Brno. Cílem této akce bylo zábavnou a interaktivní formou představit ozbrojené síly a Armádu ČR, informovat o jejich poslání, současné činnosti a o úloze ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu. Žáci měli možnost navštívit 6 stanovišť, na kterých si mohli natrénovat správné poskytnutí první pomoci, orientaci v neznámém terénu, vyzkoušet si svoji fyzickou zdatnost při běhu s maketou samopalu překážkovou dráhou, vyzkoušet si hod granátem na cíl. Co asi žáky nejvíce bavilo, byla střelba ze vzduchovky. Žáci si mohli také vyslechnout krátké povídání o vojenské technice, zahraničních operacích, vyzkoušet si vojenskou výstroj – to také mělo u dětí velký ohlas. Celé dopoledne bylo pro žáky velmi zajímavé, protože měli možnost si některé informace připomenout, zopakovat, upevnit, ale hlavně získat i méně známé informace, ke kterým by se jinak nedostali.