V jednom z nejchladnějších říjnových dní vyrazili žáci třetího ročníku do centra Brna, aby na vlastní oči viděli památky a místa spjatá s brněnskými pověstmi, které právě probírali v prvouce.

Aby je putování po památkách více bavilo, využili jsme služeb Informačního centra pod krokodýlem na Staré radnici, které připravilo tematickou procházku s průvodkyní s názvem Detektivní příběh ztraceného klíče. Paní průvodkyně rozdala dětem brožurky, které jim měly pomoci případ vyřešit a uvedla je do děje fiktivního příběhu stavitele Pilgrama.

Potom už putovali od jedné brněnské památky k druhé, seznamovali se s pověstmi a luštili tajenku, která jim nakonec prozradila, kde ztracený klíč a s ním i poklad najdou. A tak každý po hodině a půl odcházel s jedním „zlaťákem“ a hlavou plnou různých jmen a názvů památek.

V následujících hodinách čtení a prvouky jsme si díky pracovním listům z druhé části brožurky ještě zopakovali a utřídili nabyté vědomosti o brněnských pověstech.

foto a text: Mgr. Tereza Kučerová

 

Brněnské pověsti netradičně