Většinou ve čtenářské dílně žáci pracují s prozaickým textem. Tentokrát jsme to však zkusili s básní. Tu si žáci nejprve vybrali a připravili k recitaci. Třídní kolo recitační soutěže proběhlo v únoru.

Po zarecitování básně se žáci snažili jít ještě více do hloubky a hledat v básní různé jazykové prostředky, které jsou pro lyrický text typické.  Například personifikace, epiteton, metafora aj. Zamýšleli se nad druhem rýmu, počítali verše. Pokoušeli se vnímat a popsat i pocity, které v nich text básně vyvolává. Na závěr to vše i výtvarně propojili a vytvořili velice zdařilé práce.

Věřím, že si mnozí všimli, že báseň není jen sloka, verš a rým, ale i příběh, který k nám může promlouvat.

 

                                                                                                                      Mgr. I. Šíblová

Čtenářská dílna – práce s básnickým textem Čtenářská dílna – práce s básnickým textem Čtenářská dílna – práce s básnickým textem