V literární výchově si žáci 6. ročníků vyzkoušeli, jak se tvoří lapbook. Nejdříve si každý žák přečetl zadanou báji z knihy Staré řecké báje a pověsti, připravil si mluvní cvičení, aby spolužáky seznámil s obsahem přečtené báje. Potom si žáci buď vytvořili skupinky, nebo mohli pracovat samostatně. Rozhodnutí tentokrát bylo na nich. Pak se museli domluvit, jak by měl jejich lapbook – kniha, která se skládá z mnoha interaktivních prvků, vypadat. Vytvořili si otázky a odpovědi, nakreslili nebo vytiskli obrázky, připravili křížovky, hádanky, našli informace o autorovi, a to vše zpracovali do různých skládaček, harmonik, kapsiček, různých typů překládaček. Vše spojovalo jedno téma – přečtená báje. Tvorba lapbooku je skvělý způsob, kdy se děti učí spolupracovat, vymýšlet zajímavé věci, tvořit, vyhledávat a třídit informace.  Dětem se tato práce líbila a výsledky jejich snažení byly opravdu moc pěkné. Na závěr děti vytvořené lapbooky prezentovaly svým spolužákům.  Tak se ostatní děti seznámily i s dalšími bájemi.

Mgr. I. Šíblová